P.U.H. Walkris  |  NIP: 6971435956  |  ul. Drohojowskiej 1, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie  |  telefon: +48 601 739 477, e-mail: biuro@walkris.com.pl

 

 

O firmie Oferta Galeria Kontakt

    

 

 

 
 

Prasa pierścieniowa do odwadniania osadów ściekowych

 

 

Budowa:

 

 

 

N1:

N2:

N3:

N4:

N5:

 

 

Wyjście osadu

Wyjście fil tata

Przyłącze wody

Podanie fluktu anta

Оpróżnianie

 

Prasa pierścieniowa składa się z komory mieszania osadu z koagulantami i flokulantami, oraz z sekcji odwadniającej składającej się z śrubowego podajnika wolno obracającego się w osi kanału utworzonego z metalowych płaskich pierścieni. Co drugi pierścień umocowany jest na stałe, a pomiędzy nimi przemieszczają się pierścienie niezamocowane, poruszane ruchem centralnego przenośnika śrubowego.

 

Konstrukcja   ►

1:

Sito ewolwentowe                                        

2:

Wylot zagęszczonego materiału                     

3:

Regulator poziomu wody                                

4:

Reaktor fluktuacji                                         

5:

Napęd mieszadła                                          

6:

Sensor poziomu wody

7:

Dysze przemywania

8:

Panel sterowania

 

 

Przykładowe parametry techniczne:

 

Model z ślimakiem D = 200 mm

12-18 кg sm./h
3,0~9,0 м3/h

1 moduł

ø 200х3

A=2565

B= 990

C =1450

4 kW

Masa 750 kg

Reaktor fluktuacji   - hydroksy siarcza żelazowy – zużycie w zależności od cech fizykochemicznych zagęszczonej substancji

 

Zasada działania:

 

 

 

 

 

 

We wstępnej komorze przygotowania osadu następuje reakcja koagulantów i flokulantów tworząca większe aglomeraty, Tak przygotowany osad odwadniany jest w trakcie ruchu między poruszającymi się pierścieniami. Aglomeraty osadu ściekowego oddzielają się od wody i usuwane są na zewnątrz urządzenia.

 

 

Prasa pierścieniowa- widok pierścieni od wewnątrz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalety:

 

 

Prasa pierścieniowa nie ustępuje znacząco stopniowi odwodnienia uzyskiwanemu na prasie komorowej, ale zajmuje mniej miejsca i dlatego jest chętniej stosowana w instalacjach. Uzyskany procent odwodnienia osadów różni się zależnie od:

 

 

 

 

-

rodzaju osadu

 

 

 

 

-

dawki i sposobu dozowania reagentów

 

 

 

 

-

prędkości obrotowej prasy pierścieniowej

 

 

 

 

-

wielkości szczeliny ustawionej między pierścieniami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferowane przez nas urządzenie dostarczane jest jako kompletne rozwiązanie, które rozwiązuje problemy z zakresu gospodarki osadowej. Firma Walkris  jest w stanie dostarczyć Państwu kompletną instalację dla każdej wymaganej wydajności odwadniania, instalację, w której skład wchodzi prasa oraz urządzenia towarzyszące.

Copyright © 2018 PUH WALKRIS Leszno | Wszelkie prawa zastrzeżone | Design and theme by Walkris Office Department